Contact Werken bij
Taal:
Nederlands
Plan een call
Plan een call
Menu
Sluiten
Menu
Sluiten
Menu
Sluiten
Taal:
Nederlands

Digitale identiteit en de noodzaak van een actieve overheidsrol

Leestijd 1 min
17 augustus 2022, laatste update 17 augustus 2022

Recente incidenten benadrukken de noodzaak tot realisatie van een betrouwbare digitale identiteit. De overheid moet het heft weer in handen nemen en een duidelijke koers bepalen. Lees hieronder meer over de fundamentele uitdaging rondom een betrouwbare identiteit en onze visie op de rol van de overheid.

Digital Identity: Waar een klein land groot in kan én moet zijn

Mede door de coronacrisis, is het vraagstuk rondom een betrouwbare digitale identiteit in een stroomversnelling geraakt. We moesten opeens massaal vanuit huis werken, hierdoor werden activiteiten die normaal fysiek plaats zouden vinden, zoals aandeelhoudersvergaderingen, digitaal georganiseerd. Bij dit soort activiteiten is het essentieel dat diegene die aan de andere kant van het scherm zit ook daadwerkelijk diegene is en de benodigde bevoegdheden heeft.

Een identiteitsbewijs, zoals een paspoort of een rijbewijs, of een attribuut, zoals een Burgerservicenummer (BSN), zijn belangrijke representaties en bewijsstukken van iemands identiteit. In de fysieke wereld wordt een identiteitsbewijs vooral gebruikt om aan te tonen wie je bent bij gelegenheden als het kopen of het huren van een huis, het openen van een bankrekening of het afsluiten van een verzekering. Een identiteitsbewijs is daarmee van grote waarde, maar daardoor ook een groot doelwit voor identiteitsfraude en misbruik door kwaadwillenden.

In de digitale wereld is dit niet anders. Overheidsorganisaties, bedrijven, maar ook burgers willen zekerheid hebben dat de persoon of de organisatie waarmee zij digitaal zakendoen ook daadwerkelijk diegene is en de benodigde bevoegdheden heeft. In de fysieke wereld zijn er goede manieren om dit te controleren en te verifiëren door gebruik te maken van echtheidskenmerken en waarneembare kenmerken op het identiteitsbewijs. Online is dit moeilijker te bewijzen en te controleren. Om zekerheid te verkrijgen, wordt er nu nog vaak teruggevallen op een ‘kopietje paspoort’, met alle risico’s van dien.

Een betrouwbare digitale identiteit, waaraan een aantal geverifieerde attributen of claims gekoppeld is, zoals een naam, BSN of een bewijs dat je ouder dan 18 bent, biedt grote meerwaarde en gebruiksgemak in het digitaal zakendoen met elkaar. Het is dan ook geen verrassing dat er inmiddels verschillende publieke en private initiatieven ontstaan die gebruikmaken van verschillende technologieën.

Toch zijn er al jaren grote discussiepunten over het nut en de noodzaak van een digitale identiteit. Want wegen de voordelen, zoals gebruiksgemak, wel op tegen de nadelen, zoals risico’s op identiteitsfraude en misbruik van persoonlijke gegevens?

Wat is er nodig van de Nederlandse overheid om de uitdagingen rondom Digital Identity tot een succes te maken?

In samenwerking met Deloitte hebben we visiedocument opgesteld met daarin een heldere analyse en achtiegerichte inzichten rondom Digital Identity.

Download nu het volledige rapport: "Digitale Identiteit en de nootzaak van een actieve overheid rol". 

idea
- Anouk Mulder,
Anouk heeft een achtergrond in Bestuurs- en Organisatiewetenschap. Met haar grote kennis en ervaring op het gebied van IAM slaat zij een brug tussen IT en de business. Dit doet zij door het probleem inzichtelijk te maken en business waarde te realiseren, o.a. door het verbeteren van processen en het verhogen van awareness binnen organisaties.

Gerelateerde berichten