Plan een call
Plan een call
Menu
Sluiten
Menu
Sluiten
Menu
Sluiten
Home
Privacy reglement

Privacy reglement

Bescherming van jouw privacy

Grabowsky B.V. (“Grabowsky, “we/ wij” of “ons”) respecteert jouw privacy en zet zich in voor de bescherming van de persoonsgegevens die je met ons deelt. Privacybeleid kan gecompliceerd zijn. Wij hebben geprobeerd om ons beleid zo duidelijk mogelijk te maken. Bij het verwerken van jouw persoonsgegevens hanteren wij de volgende privacy principes:

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens voor de levering van producten en diensten aan jou;
 • Wij doen dit op veilige wijze en slaan de gegevens beveiligd op;
 • Wij zijn hierover eerlijk & transparant;
 • Wij respecteren jouw vertrouwen;
 • Wij verkopen jouw persoonsgegeven nooit door;
 • Wij houden je geïnformeerd;
 • Wij nemen onze verantwoordelijkheid;
 • Wij zorgen dat je zoveel mogelijk de controle behoudt.

In dit beleid lichten wij deze principes toe. Door jouw persoonsgegevens met Grabowsky te delen en door onze websites en producten te blijven gebruiken, bevestig je dat je de voorwaarden van dit privacybeleid hebt gelezen en begrepen. Dit beleid is van kracht vanaf 1 januari 2018.

Grabowsky wil niet alles over je te weten komen. Onze belangrijkste reden voor het verzamelen van persoonlijke gegevens is het leveren en verbeteren van producten, diensten en de ervaringen die je als klant van ons mag verwachten. We verzamelen jouw persoonsgegevens op het moment dat je:

 • Een interactie met ons aangaat, bijvoorbeeld om klant te worden of informatie in te winnen. Dan vragen wij om jouw naam en mogelijk ook jouw contactgegevens;
 • Onze website bezoekt. In principe blader je anoniem door onze website, maar wij loggen je IP-adres om een idee te krijgen van welk deel van de website je bezoekt en hoeveel tijd je daar doorbrengt. Wij koppelen dit niet aan jouw persoonsgegevens, tenzij dit nodig is om problemen met de website op te lossen en je hiervoor toestemming hebt gegeven. Dit doen wij om je online ervaring en die van andere gebruikers te verbeteren. Zie ook het kopje “cookies op onze website”;
 • Andere online interacties met ons aangaat, zoals wanneer je onze website of blogs bezoekt, of je registreert voor een whitepaper, case study, webcast of nieuwsbrief. In die gevallen kunnen wij om je naam, de naam van je organisatie en je e-mailadres vragen;
 • Zelf jouw gegevens met ons deelt om een andere reden dan hierboven genoemd, bijvoorbeeld om een seminar bij te wonen of voor commerciële doeleinden.
Welke informatie we verzamelen

Grabowsky wil niet alles over je te weten komen. Onze belangrijkste reden voor het verzamelen van persoonlijke gegevens is het leveren en verbeteren van producten, diensten en de ervaringen die je als klant van ons mag verwachten. We verzamelen jouw persoonsgegevens op het moment dat je:

 • Een interactie met ons aangaat, bijvoorbeeld om klant te worden of informatie in te winnen. Dan vragen wij om jouw naam en mogelijk ook jouw contactgegevens;
 • Onze website bezoekt. In principe blader je anoniem door onze website, maar wij loggen je IP-adres om een idee te krijgen van welk deel van de website je bezoekt en hoeveel tijd je daar doorbrengt. Wij koppelen dit niet aan jouw persoonsgegevens, tenzij dit nodig is om problemen met de website op te lossen en je hiervoor toestemming hebt gegeven. Dit doen wij om je online ervaring en die van andere gebruikers te verbeteren. Zie ook het kopje “cookies op onze website”;
 • Andere online interacties met ons aangaat, zoals wanneer je onze website of blogs bezoekt, of je registreert voor een whitepaper, case study, webcast of nieuwsbrief. In die gevallen kunnen wij om je naam, de naam van je organisatie en je e-mailadres vragen;
 • Zelf jouw gegevens met ons deelt om een andere reden dan hierboven genoemd, bijvoorbeeld om een seminar bij te wonen of voor commerciële doeleinden.

Als je eenmaal klant bent, hebben wij mogelijk meer gegevens nodig om onze producten en diensten te leveren, zoals betaalgegevens. Hierbij hanteren wij het “need-to-know” principe; wij verzamelen alleen de gegevens die wij strikt noodzakelijk achten voor onze dienstverlening.

Wat we met jouw informatie doen

Met de informatie die we verzamelen, kunnen we jouw behoeften beter begrijpen en je betere producten en diensten bieden. Daarnaast hebben we jouw gegevens nodig om:

 • Jouw verzoeken om bepaalde producten en diensten te vervullen;
 • Jou te informeren over veranderingen in onze diensten en producten;
 • Goederen en diensten aan te leveren;
 • Jou op de hoogte te houden van de nieuwste product- en serviceaankondigingen, software-updates, speciale aanbiedingen of andere informatie;
 • Jouw website-ervaring te personaliseren;
 • Inzicht te krijgen in welke website onderdelen je interessant vindt en hier in de toekomst meer informatie over aanbieden op onze website.

De persoonsgegevens die Grabowsky via haar website verzameld worden alleen gebruikt voor de doelen waarvoor zij zijn verstrekt in overeenstemming met dit beleid en toepasselijke privacywetgeving. Grabowsky of onze zakelijke partners kunnen jouw gegevens ook gebruiken voor marketingdoeleinden, maar dit gebeurt alleen als je Grabowsky hier toestemming voor hebt gegeven. In uitzonderlijke gevallen mag Grabowsky jouw persoonsgegevens gebruiken voor activiteiten waar je niet direct om hebt gevraagd. In die omstandigheden hebben we een zogenaamd “legitiem belang” bij het verwerken van jouw persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld:

 • Het detecteren en voorkomen van fraude;
 • Het beveiligen van onze websites, producten en IT-systemen;
 • Het optimaliseren van onze processen, procedures en systemen.
Hoe we jouw informatie delen

In de eerste plaats is het belangrijk om te weten dat wij jouw persoonlijke informatie nooit gaan verkopen. Ten tweede delen we jouw persoonsgegevens nooit voor marketingdoeleinden van anderen. Ten derde delen wij jouw informatie alleen met derden als je hierom hebt gevraagd. Wij doen dit bijvoorbeeld met distributeurs die ons helpen onze producten en diensten in bepaalde landen te verkopen of derde partijen die ons helpen met mailingdiensten, financiële diensten, auditdiensten, administratieve diensten, clouddiensten, beveiligingsdiensten en verzekeringen.

Grabowsky is een internationaal opererend bedrijf en wanneer wij jouw persoonlijke gegevens delen met andere Grabowsky bedrijven en partners, zorgen wij dat hun medewerkers alleen toegang hebben tot de informatie die zij nodig hebben voor hun werkzaamheden. Ook zorgen we ervoor dat al onze medewerkers begrijpen hoe en waarom we jouw persoonsgegevens beschermen. Grabowsky, en die derde partijen waarmee wij jouw persoonsgegevens delen, hosten, opslaan en anderszins verwerken zullen dit doen in Nederland (op ons hoofdkantoor), in de landen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) of, in uitzonderlijke gevallen, in locaties buiten de EER. Grabowsky zal ervoor zorgen dat elke overdracht van jouw persoonlijke informatie van het ene land naar het andere voldoet aan de wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy die op ons van toepassing is.

Wanneer we persoonsgegevens buiten de EER overbrengen, nemen we ofwel standaardbepalingen inzake gegevensbescherming op die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd in onze contracten met die derde partijen, of we zorgen ervoor dat het land waar uw persoonsgegevens worden verwerkt, door de Europese Commissie als “voldoende” is aangemerkt. In ieder geval zal onze overdracht, opslag en verwerking van jouw persoonsgegevens worden beheerst door dit privacybeleid.

Wanneer bewaren wij jouw gegevens

Grabowsky bewaart jouw persoonsgegevens alleen:

 • Zolang wij deze nodig hebben voor het doel waarvoor de gegevens verstrekt zijn in overeenstemming met dit beleid en toepasselijke privacywetgeving;
 • Voor valide gebruik zoals beschreven in dit privacybeleid;
 • Zolang nodig om aan wettelijke eisen te (kunnen) voldoen.
Je controle en keuzes ten aanzien van jouw persoonsgegevens

Als jij je gegevens wilt inzien, wijzigen of verwijderen, dan kan je een verzoek indienen per e-mail: privacy@grabowsky.com
Om zeker te weten dat je degene bent voor wie jij je uitgeeft, vragen we je bij jouw verzoek een kopie van je wettelijk identiteitsbewijs mee te sturen met daarbij je Burger Service Nummer en foto daarin onleesbaar gemaakt. Na je verzoek tot toegang kan je een wijziging of verwijdering van jouw gegevens vragen.

Dit is mogelijk indien:

 • De persoonsgegevens onjuist zijn;
 • De persoonsgegevens onvolledig zijn, of niet relevant voor het doel waarvoor ze waren verstrekt;
 • De persoonsgegevens worden gebruikt op een wijze die in strijd met de wet.
Hoe wij jouw gegevens beveiligen

Grabowsky neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen van jouw informatie te voorkomen. Dit doen wij door:

 • Bij de uitwisseling van informatie via onze website beveiligde bevindingen te gebruiken (TLS – Transport Layer Security);
 • Jouw gegevens beveiligd op te slaan en de toegang te beperken.

Een specifiek passende veiligheidsmaatregel die Grabowsky heeft getroffen om zorgvuldig met jouw informatie om te (kunnen) gaan, is dat wij ISO 27001 (een norm voor informatiebeveiliging) gecertificeerd zijn. Ons informatiebeveiligingssysteem (en waaronder voornoemde ISO certificering) wordt periodiek getoetst.

Cookies en gebruik van andere traceertechnologieën

Van tijd tot tijd kan Grabowsky’s website(s) gebruik maken van “cookies” en andere traceertechnologieën. Wanneer je onze website bezoekt, kan Grabowsky een of meer ‘cookies’ op je computer plaatsen. Een “cookie” is een klein tekstbestand dat bijvoorbeeld kan worden gebruikt om informatie over de activiteit op de website te verzamelen. Sommige cookies en andere technologieën kunnen dienen om eerder door een website bezoeker verstrekte persoonlijke informatie terug te halen. Grabowsky gebruikt cookies voor alle of een van de volgende doeleinden:

 • Identificatie wanneer je de website opent, bezoekt of inlogt. Hierdoor kun je elke website opnieuw bezoeken zonder dat je bij elk bezoek opnieuw informatie hoeft in te voeren.
 • Om de verschillende delen van een website die recentelijk via je computer zijn bezocht te noteren. Informatie die op deze manier wordt verzameld, kan worden gebruikt om de online diensten van Grabowsky te ontwikkelen en te beheren, bijvoorbeeld door informatie over je voorkeuren op te slaan, zodat Grabowsky elke website kan aanpassen aan je individuele interesses.
 • Het leveren van content op een website die relevant is voor jouw individuele interesse.
 • Derde partijen die door Grabowsky zijn ingeschakeld in staat stellen om tracking cookies opnieuw op de markt te brengen, waaronder de Google Adwords-tracking cookie. Dit betekent dat we advertenties aan je blijven tonen op het internet, met name op/via het Google Content Network (GCN) of een gelijkwaardig netwerk/technologie. Zoals altijd respecteren we je privacy en verzamelen we geen persoonlijke identificeerbare informatie door het gebruik van dergelijke remarketing via derden. De externe leveranciers, waaronder bijvoorbeeld Google en Linked-In, wier diensten we direct of indirect gebruiken, zullen cookies op webbrowsers plaatsen om advertenties weer te geven op basis van eerdere bezoeken aan onze website. De externe leveranciers die door ons zijn ingeschakeld, gebruiken cookies om advertenties weer te geven op basis van eerdere bezoeken van een gebruiker aan de website. Dit stelt ons in staat om speciale aanbiedingen te doen en ons bedrijf en/of onze diensten te blijven verkopen aan diegenen die interesse in ons hebben getoond en waaronder:
 • Controle op de effectiviteit van eventuele promoties of marketingcampagnes van Grabowsky.
 • Het volgen van je inzendingen, inzendingen en status in promoties, sweepstakes en wedstrijden.
 • Het verbeteren van de inhoud van de website en het uitvoeren van diverse andere diagnoses om de diensten van Grabowsky te verbeteren. Grabowsky kan bijvoorbeeld cookies gebruiken om geaggregeerde gegevens zoals het totale aantal bezoekers en bekeken pagina’s te controleren.
 • Het analyseren en verbeteren van de beveiliging van de website.

De website reageert niet op “niet volgen” signalen van browsers. Jouw keuze voor de optie “niet volgen” van je browser kan dus geen invloed hebben op onze verzameling van cookie-informatie voor analytische en interne doeleinden. Om onze verzameling van cookie-informatie effectief te beheren, kun je de meeste browsers zo instellen dat ze je waarschuwen als je een cookie ontvangt, of je kunt ervoor kiezen om cookies te blokkeren via de instellingen van je browser. Houd er echter rekening mee dat als je ervoor kiest om cookies te wissen of te blokkeren, je jouw oorspronkelijke informatie (bijv. gebruikersnaam, wachtwoord of algemene contactgegevens) opnieuw moet invoeren om toegang te krijgen tot bepaalde delen van de websites en dat je mogelijk geen toegang kunt krijgen tot andere delen van de websites.

Grabowsky kan ook trackingtechnologieën gebruiken die informatie registreren zoals internetdomein- en hostnamen; IP-adressen; browsersoftware en besturingssysteemtypes; clickstreampatronen; en datums en tijden waarop een website door bezoekers wordt bezocht. Grabowsky kan ook informatie analyseren voor trends en statistieken, bijvoorbeeld door het gebruik van Google Analytics of andere vergelijkbare analyseservices.

Verder probeert Grabowsky zo goed mogelijk uitvoering te geven aan dit beleid. Daarbij willen wij benadrukken dat wij:

 • Onze website, producten en diensten niet richten op kinderen – wij verzamelen niet bewust de persoonsgegevens van kinderen;
 • Niet profileren door automatisch persoonsgegevens te verwerken – bijvoorbeeld om iemands voorkeuren te bepalen en daarmee marketingdoeleinden te ondersteunen;
 • Geen controle hebben op de content en verwerking van persoonsgegevens door websites die via onze websites (via links) bereikbaar zijn. Wij kunnen dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor de bescherming en privacy van alle informatie die je verstrekt tijdens het bezoeken van dergelijke sites waarop ons privacybeleid niet van toepassing is – wees voorzichtig en bekijk de privacyverklaring die van toepassing is op de betreffende website.
Wijzigingen van dit privacy beleid

Dit privacybeleid is voor het laatst beoordeeld in maart 2024 en voor het laats aangepast in april 2024. Grabowsky behoudt zich het recht voor om dit beleid van tijd tot tijd te wijzigen. Als we substantiële wijzigingen aanbrengen in de manier waarop we met jouw persoonsgegevens omgaan, berichten wij hierover via onze website.

Contact opnemen

Als je vragen of opmerkingen hebt op dit beleid of een klacht wil indienen over de persoonsgegevens die Grabowsky over je heeft, stuur dan een e-mail naar privacy@grabowsky.com. Ben je van mening dat de klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens niet voldoende is opgelost, dan kan je terecht bij de relevante toezichthouder (voor Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens).

 

Grabowsky Consultant

Je wendbaarheid en weerbaarheid versterken

Wij helpen je graag je doel te bereiken met de juiste Digital Identity strategie en passende Identity & Acces Management oplossingen voor jouw medewerkers, partners, leveranciers en klanten.