Plan een call
Plan een call
Menu
Sluiten
Menu
Sluiten
Menu
Sluiten
Home
Disclaimer

Disclaimer

Grabowsky B.V. (“Grabowsky”) en de aan haar gelieerde bedrijven onderhouden deze website als een service aan haar klanten, aandeelhouders en andere geïnteresseerde partijen. Door een website te gebruiken die eigendom is van en beheerd wordt door Grabowsky of aan haar gelieerde bedrijven, stemt u ermee in zich te houden aan en gebonden te zijn aan de volgende gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de onderstaande bepalingen en voorwaarden, gebruik deze website dan wel de informatie die deze bevat, niet.

Hoewel Grabowsky bij de samenstelling van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten en er naar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is.
De informatie op deze website heeft niet de strekking om als advies te dienen.
Iedere aansprakelijkheid van Grabowsky is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

Grabowsky Consultant

Je wendbaarheid en weerbaarheid versterken

Wij helpen je graag je doel te bereiken met de juiste Digital Identity strategie en passende Identity & Acces Management oplossingen voor jouw medewerkers, partners, leveranciers en klanten.