Contact Werken bij
Taal:
Nederlands
Plan een call
Plan een call
Menu
Sluiten
Menu
Sluiten
Menu
Sluiten
Taal:
Nederlands

People, Process & Technology en in die volgorde

Leestijd 2 min
14 juni 2022, laatste update 17 juni 2022

"People, Process & Technology" is een veelgehoord principe dat vaak gebruik wordt bij IT-projecten en -veranderingen. Maar wat hier nu precies mee bedoeld wordt en waarom de begrippen in die volgorde staan, is niet altijd duidelijk. Omdat het essentieel is voor het slagen van een Digital Identity Project, licht ik het principe in deze blog toe.

PeopleRolbeheer

Het principe begint niet voor niets met people. We gaan er vaak vanuit dat iedereen in een organisatie samenwerkt aan doelstellingen die bijdragen aan de visie van de organisatie. In de praktijk is dit echter lang niet altijd het geval. Neem bijvoorbeeld een doelstelling als het verhogen van de digitale weerbaarheid. Als medewerkers hier niet het belang van inzien of de waarde niet ervaren, dan zullen zij ook niet veilig(er) gaan werken. Draagvlak is een essentiële voorwaarde voor succes. Dit begint met medewerkers het belang en de waarde van projecten en veranderingen te laten inzien.

Processcontinuiteit

Wanneer doelen collectief worden gedragen, maar iedereen deze op zijn of haar eigen manier probeert te realiseren, leidt dit vaak tot chaos. Stel dat iedereen het belang van een doelstelling, zoals bijvoorbeeld het verhogen van de digitale weerbaarheid inziet, maar dat er geen helder proces is ingericht voor het onboarden van nieuwe medewerkers. Dan moet iedereen voor zijn of haar nieuwe teamleden zelf bepalen waar ze toegang toe krijgen. Als organisatie raak je daarmee de controle kwijt over wie waar digitaal toegang toe heeft. Dit ondermijnt het succesvol behalen van het gestelde doel.

Bedrijfsprocessen structureren de werkzaamheden van mensen. Je wilt dat activiteiten worden opgepakt door de juiste medewerkers via de juiste controlestappen, zonder onnodige activiteiten. Op deze manier dragen processen op een effectieve en efficiënte manier bij aan het realiseren van de doelstellingen van de organisatie. 

TechnologyMultifactor authenticatie

Iedere organisatie streeft naar efficiëntie en wil daarbij optimaal gebruik maken van technische oplossingen. Technologie kan het people aspect versterken door bij te dragen aan draagvlak. Bijvoorbeeld wanneer het de werkzaamheden aangenamer maakt door een verbeterde user experience. Technologie kan ook het proces aspect versterken. Bijvoorbeeld wanneer processen worden afgedwongen doordat ze automatisch worden uitgevoerd. Dit maakt processen minder kwetsbaar voor menselijke foutieve handelingen en interpretaties. Wanneer bijvoorbeeld delen van een onboarding proces worden geautomatiseerd, krijgen medewerkers automatisch de juiste digitale toegang die past bij hun functie, zonder dat hier handmatige handelingen voor hoeven te worden verricht.

Belang van de juiste volgorde

Technologie moet dus niet worden gezien als doel, maar als een middel om een doel te bereiken. In de praktijk zien we echter dat organisaties vaak starten met de implementatie van een technische tool, zonder dat de organisatie het belang en de waarde van het project inziet en zonder dat er is nagedacht hoe de tool aansluit op bestaande bedrijfsprocessen. Juist omdat een Digital Identity project een organisatorische verandering is, is de volgorde people, process & technology cruciaal.

Onze werkwijze

Hoe wij je verder helpen in de wereld van Digital Identity.

Om als organisatie wendbaar en weerbaar te zijn, moet je meegaan in het snel veranderende digitale landschap. Wij begrijpen dat dit – mede door de wildgroei aan technische oplossingen – een complexe uitdaging is. Een digital Identity project begint niet met de aanschaf van een technische oplossing, maar met een slim plan met heldere processen, zodat dit vervolgens ook geborgd wordt in de organisatie. Met onze Digital Identity diensten ondersteunen wij jouw organisatie hierbij.

Maak een afspraak
- Hugo van der Zandt,
Digital Identity Business Consultant bij Grabowsky, met een passie voor het oplossen van complexe uitdagingen, waarbij zijn grote creatieve denkvermogen van grote waarde is.

Gerelateerde berichten